Štafety 400 Kč a dobrovolný příspěvek

Letošní novinka…..startovné předem a snadno.

Na níže uvedeném QR kódu můžete předem zaplatit startovné za štafetu nebo váš osobní dobrovolný příspěvek na předčasně narozené děti.
Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno a příjmení jednoho z účastníků štafety v případě dobrovolného příspěvku jméno a příjmení dárce.

Po přičtení startovného bude k vaší registraci přiřazeno startovní číslo spolu s čipem, který si vyzvednete v den závodu dle pokynů pořadatelů.

MCC Kros Štiřín 2022 – LIVE