Vita et Futura

Propojení našeho nadačního fondu se závodem MCC Kros Štiřín  nám umožňuje informovat veřejnost o našich aktivitách a zároveň se nám společně podaří dostat finanční prostředky z výtěžku startovného k těm, kteří je potřebují.

Jsme nezisková organizace, která se snaží podporovat a propagovat rozvoj gynekologie a porodnictví v celé České republice. Naším cílem je dosažení nejvyšší evropské úrovně v těchto odvětvích, a proto:

  • pořádáme pro odbornou i širokou veřejnost různé konference či semináře
  • přispíváme na výuku v oblasti  medicínských oborů souvisejících s gynekologií a porodnictvím ve všech oblastech jejich dopadu
  • podporujeme vznik nových zařízení, která jsou vybavena špičkovou zdravotnickou technologií
  • vydáváme odbornou osvětovou literaturu, která se zaměřuje na naši oblast působení.

 

prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Předseda správní rady nadačního fondu Vita et Futura