Pomáháme

Letos opět budeme pomáhat a nejen startovným

Letos opět budeme běhat pro radost dětí a zároveň jim tak budeme pomáhat  při jejich startu do života, který nemusí být vždy šťastný.

1. Věnujeme „CELÉ STARTOVNÉ“
 Centru péče o předčasně narozené děti  v porodnici „U Apolináře“, prostřednictvím Nadačního fondu VITA et FUTURA.

 

2. Vytvoříme „OSTRŮVEK NADĚJE“
Při závodech budete moci  přímo z rukou sestřiček neonatologického oddělení porodnice u sv. Apolináře zakoupit balíček plenek a poté ho vložit na „Ostrůvek naděje“, který po ukončení závodu bude odeslán právě na jejich oddělení těm, kteří je potřebují.

Pro individuální příspěvky dobrovolných dárců
Nadačního fondu Vita et Futura

27­3546640257/0100

do poznámky pro příjemce uveďte heslo kros 2018

 

Ročník 2017

Finanční částka ve výši 37 ooo Kč byla připojena k investici do rekonstrukce AVE Centra, části Gynekologicko – porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se edukují  maminky s předčasně narozenými dětmi v oblasti kojení.

Ročník 2016

 Za vybrané finanční prostředky ve výši 32 000 Kč  bylo zakoupené polohovací křeslo pro maminky a jejich předčasně narozené děti, které se používá  na odděleních jednotek intenzivní péče.