Pomáháme

 Letos opět budeme pomáhat

Letos opět budeme běhat pro radost dětí a zároveň jim tak budeme pomáhat  při jejich startu do života, který nemusí být vždy šťastný. Finanční prostředky ze zaplaceného startovného budou opět věnovány Centru péče o předčasně narozené děti  v porodnici „U Apolináře“, prostřednictvím Nadačního fondu VITA et FUTURA.

 Šek s výtěžkem ze startovného a dobrovolné sbírky pro centrum předčasně narozených dětí v porodnici „U sv. Apolináře“, byl předán Mgr. Michaele Kolářové, vrchní sestře neonatologického oddělení  1.LF UK a VFN v Praze s částkou 37 000 Kč.
Pro individuální příspěvky dobrovolných dárců účet Nadačního fondu Vita et Futura 27­3546640257/0100
 Za vybrané finanční prostředky bylo zakoupené polohovací křeslo pro maminky a jejich předčasně narozené děti, které se používá  na odděleních jednotek intenzivní péče.