ČOV

Záštita Českého olympijského výboru

Dne 17. dubna 2018 byla udělena z rukou  předsedy ČOV Jiřího Kejvala  záštita Českého olympijského výboru našemu 8. ročníku MCC Kros Štiřín . Nesmírně si tohoto kroku vážíme a myšlenky obsažené v olympijské chartě, zejména principy olympismu, budeme nadále rozvíjet a šířit formou našeho závodu.

 

 

 

 

Kros Stirin 2018 Zastita COV